loading

Sakramenti

Bog ljude voli i traži. I to im kroz povijest stalno pokazuje. U Starom zavjetu to čini kroz povijest izraelskog naroda, u svetim knjigama i obredima. U Novom zavjetu Bog progovara i očituje se, pokazuje svoju ljubav i svoju snagu u životu, riječi i djelu, Isusa iz Nazareta, Sina Božjega. Isusova riječ je nosila, oslobađala, liječila, hranila, oživljavala brojne ljude. Njegov život je bio očitovanje Božje blizine i milosrđa, Božjeg praštanja i volje za ljudima. Isus nije samo govorio o Bogu, njegovoj ljubavi i veličini, nije samo ukazivao na njih; on ih je utjelovljivao, konkretno ostvarivao. I to je ostavio svojima: učenicima, zajednici, Crkvi.

Kad Crkva vrši i slavi sakramente ona nastavlja to Isusovo svjedočanstvo i ujedno svjedoči o Isusovu životu za nas, za sve ljude. Stoga su crkveni sakramenti znakovi Božjeg obećanja i blizine. Tu Božju blizinu oni nam čine osjetljivom u stvarima poput vode i kruha, vina ulja, kao i u životnim situacijama poput rođenja, zajedništva, ljubavi, praštanja, bolesti. U njima se nastavlja Isusov život za nas, Božja ljubav i milost koje nikad neće presušiti ni prestati.

Fra Miro Jelečević

Krštenje

Krštenje

Krštenjem se ulazi u Crkvu, postaje njezina članica ili član. Ali krštenje je i veliki sakrament Božje milosti koju ne moramo zaslužiti...
Euharistija

Euharistija

Euharistija je uz krštenje glavni sakrament kršćanstva, ali i središte svega sakramentalnog života Crkve. U njemu se kršćani u slavlju...
Potvrda ili Krizma

Potvrda ili Krizma

Sakrament potvrde se razvio iz starog krsnog obreda i veže se uz pomazanje koje čovjeka jača za svjedočenje Isusova života i njegova...
Pomirenje ili ispovijed

Pomirenje ili ispovijed

Ljudi su dobra Božja stvorenja: to temeljno uvjerenje vjere nikad neće biti opozvano. Ali ljudi su i ranjena Božja stvorenja koja »rane«...
Bolesničko pomazanje

Bolesničko pomazanje

Bolest je stanje fizičke ili psihičke nemoći i propadanja koje susrećemo kod svih živih bića. Ljudi su dugo u bolesti gledali Božju kaznu...
Kršćanski brak

Kršćanski brak

Danas je ljubav čarobna riječ, laka i lepršava. Svuda se koristi i odsvuda odzvanja. Često se zaboravlja da je ljubav snažna sila, tako...