loading

Prevencija

 

Pošto su sve njemačke crkvene zajednice izradile Institucionalni koncept zaštite (IKZ), trebaju i sve zajednice u biskupiji Münster na svojim materinskim jezicima izraditi Koncept zaštite tijekom 2020. godine.

Ovaj Koncept zaštite namijenjen je ljudima u vestfalskom dijelu biskupije Münster, koji su u kontaktu s Hrvatskom katoličkom misijom Münster. Ali i za sve one koji još nisu informirani o seksualiziranom nasilju. U zemljama iz kojih potječemo, uglavnom iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ni u društvu ni u Crkvi se previše ne govori o temi seksualiziranog nasilja pa ovaj Koncept zaštite treba povećati informiranost i senzibilizirati ljude za zaštitu od svakog oblika nasilja, osobito od seksualiziranog nasilja.

Hrvatska katolička misija želi ponuditi sigurni životni prostor i stvoriti "kulturu svijesti o problemu". Zbog toga u našem Konceptu zaštite donosimo također definicije oblika seksualiziranog nasilja. Za one koji još ne vladaju njemačkim jezikom, objavit ćemo Koncept zaštite i na hrvatskom jeziku. Ovaj Koncept zaštite treba cijelu zajednicu učiniti osjetljivom za temu seksualiziranog nasilja.

Hrvatska katolička misija nema drugih ustanova niti suradnika, osim onih koji su zaposlenici Biskupije. Župe s kojima Misija surađuje imaju svoje vlastite koncepte zaštite, koji važe za suradnike svake od ustanova.

Institucionalni koncept zaštite bit će hrvatskoj zajednici u vestfalskom dijelu biskupije Münster dostupan na dva jezika, njemačkom i hrvatskom, u cjelovitoj verziji i kao letak u skraćenom obliku s kodeksom ponašanja i načinima pritužbe. IKZ će biti objavljen na našoj internetskoj stranici i dostupan na svim našim bogoslužnim mjestima.

Daljnje informacije o seksualiziranom nasilju možete naći na https://www.praevention-im-bistum-muenster.de

 

Fra Miroslav Jonjić, dušobrižnik