loading
Liturgija dana
Bogoslužje
Nedjelja
28
svibnja 2023
DUHOVI
Dan Gospodnji
Detaljnije

Zadnje novosti

DUHOVI
28. svibnja 2023.

DUHOVI

29. 5. BDM Majka Crkve 30. 5. Sv. Ivana Arška 31. 5. Pohod BDM 1. 6. Sv. Justin 2. 6. Sv. Marcelin i Petar 3. 6. Sv. Karlo Lwanga i drugovi  4. 6. 7. PRESVETO...
14. 5. 2023. - 6. uskrsna nedjelja
15. 5. Sv. Severin 16. 5. Sv. Margareta Kortonska 17. 5. Sv. Paškal Bajlonski 18. 5. UZAŠAŠĆE 19. 5. Sv. Urban I. 20. 5. Sv. Bernardin Sijenski 21. 5. 7. NEDJELJA...
7. 5. 2023. - 5. uskrsna nedjelja
8. 5. BDM Posrednica milosti 9. 5. Sv. Katarina Bolonjska 10. 5. Bl. Ivan Merz 11. 5. Sv. Mamerto 12. 5. Sv. Leopold Bogdan Mandić 13. 5. BDM Fatimska 14. 5. 6. NEDJELJA...
30. 4. 2023. - 4. uskrsna nedjelja
1. 5. Sv. Josip Radnik 2. 5. Sv. Atanazije 3. 5. Sv. Filip i Jakov, apostoli 4. 5. Bl. Julijan iz Bala 5. 5. Sv. Eutim 6. 5. Sv. Dominik Savio 7. 5. 5. NEDJELJA...

Vjera i dušobrižništvo

Vjera i dušobrižništvo za Hrvate u Münsteru, Hertenu, Rekenu, Neubeckumu, Ochtrupu i Mettingenu.

Sakramenti

Sakramenti

Sakramenti su crkvena slavlja u kojima se naviješta Božja blizina, darovana i očitovana u Isusu Kristu.

Liturgijske službe

Liturgijske službe

Služba Božja je slavlje cijele zajednice. Svi smo pozvani, djeca i odrasli, sudjelovati u tom slavlju.
Crkveni zborovi

Crkveni zborovi

U izradi.
Događanja i hodočašća

Događanja i hodočašća

Važniji datumi i događanja u ovoj godini.

Svete mise

Svete mise na hrvatskom jeziku slavimo u Münsteru, Hertenu, Rekenu, Neubeckumu, Ochtrupu i Mettingenu.

Raspored svetih misa

Saznaj više

O hrvatskoj katoličkoj misiji

Hrvatska katolička misija Münster nalazi se na području biskupije Münster, sa središtem u poznatom njemačkom sveučilišnom gradu Münsteru, a danas broji 3500 vjernika. Kao godina osnutka uzima se 1967., kada je na području misije djelovao splitski franjevac fra Kruno Bekavac (1967.-1973.), iako je misija crkveno-pravno osnovana dvije godine kasnije, 1969. godine. U početku je HKM Münster vodila pastoralnu skrb za Hrvate katolike na cijelom području biskupije Münster. Kasnije su na području Moersa i Bocholta osnovane samostalne misije.

Saznaj više