loading

VII. postaja - Isus pada drugi put pod križem

VII. postaja - Isus pada drugi put pod križem

I povede ga đavao na visoko, pokaza mu od­jed­nom sva kraljevstva zemlje i reče mu: “Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću, dajem je. Ako se dakle po­kloniš preda mnom, sve je tvoje.” Isus mu odgo­vori “Pisano je: ‘Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi’” (Lk 4,58).

Ako je išta obilježilo povijest čovječanstva, onda je to želja, zahtjev, borba za moć. Nad poznatim tijekom vremena nadvija se duboka hladovina moći, sile, vladanja. Trajna je napast i stalni križ ponuda da se ljudski odnosi urede jedino na osnovi moći, zapovijedanja i robovanja. Čovjekov život je ipak kudikamo više od onoga što moć može odrediti, tražiti, dobiti. Raskoši, slavi, veličanstvu, slikama mo­ći i veličine, stoje nasuprot čovjekovi snovi, pjesma i duša, njive na kojima uzrasta prava veličina i mjesta osluškivanja Božje ponizne moći.

Isus je svojim primjerom toliko puta posvje­dočio svojim nasljedovateljima, onima koji se njime oblače i od njega žive, da njegov put nije put moći, nije put ljudskih prijestolja i gospodarenja. Isusov put nije put jakog i moćnog Boga, kakvog možda, za vlastitu upotrebu, če­sto priželjkujemo. Njegov Bog klanjanju i poslušnosti ne daje zauzvrat silu i vlast nad drugima, nego veće ruke, brže noge, oštrije oči, neizmjernije srce za služenje drugima. Bog Isusa iz Nazareta je Otac koji ne pravi razliku među djecom, koji ih sve voli upravo silnom ljubavlju.

Ponekad nam zatreba moćna Božja intervencija, ponekad nam njegova šutnja djeluje kukavički. Slika jakog i svemoćnog Boga draža nam je suputnica kroz našu kršćansku povijest, od slike nerazumljivo poniznog Boga, koji će zbog nas učiniti više nego što možemo i zamisliti, više nego što bismo mu sami dopustili. Isusovo padanje pod križem možda i nas sablažnjava, kao što je sablaznilo njegove učenike i tolike suvremenike. Ali jednako ostaje pitanje: Na koji se način sveta Božja veličina i moć javlja u našim životima? Isusov put s križem, sav Isusov život, pokazuje nam u kojem pravcu valja tražiti.

Molitva:Isuse, ti si posred svojih učenika bio kao onaj koji služi. Pomozi nam da se odupremo zavodljivosti moći i gospodarenja te da kre­nemo putom poniznosti, služenja, odricanja od sebičnosti. Daj nam kršćanske odvažnosti i odlučnosti da u svijetu svjedočimo drugačiji način moći: one koja u ljubavi prema bližnjemu sve radosnija ide prema tvome Kraljevstvu. Amen.

Ostalo